تولید فرمون جنسی آفات توسط محققان جهاد دانشگاهی

 

تولید فرمون جنسی آفات توسط محققان جهاد دانشگاهی

 


محققان جهاد دانشگاهی استان تهران موفق به سنتز و تولید فرمون جنسی دو آفت مهم کرم خراط و کرم ساقه خوار برنج شدند.
گیاهپزشکی ایران  :

محققان جهاد دانشگاهی استان تهران موفق به سنتز و تولید فرمون جنسی دو آفت مهم کرم خراط و کرم ساقه خوار برنج شدند.

فرمون کرم خراط که حاصل تلاش محققان جهاد دانشگاهی تهران است با سه کاربرد مانیتورینگ، شکار انبوه و اخلال در جفتگیری، به کمک باغداران آمده است.

فرومون های جنسی موادی هستند که توسط حشرات ماده با هدف جفت یابی در طبیعت منتشر و موجب جلب حشرات نر می شوند.

استفاده از فرمونهای جنسی روش طبیعی جایگزین به جای مبارزه شیمیایی با استفاده سموم شیمیایی به ویژه در مورد آفاتی مانند کرم خراط گردو است که کاربرد آفت کش ها علیه آنها بی تاثیر است.

استفاده از این روش موجب کاهش استفاده از سموم شیمیایی شده و هزینه های کنترل آفات را نیز کاهش می دهد.


انتهای مقاله
  • نویسنده :مونا اسمعیلی

    دکتری گیاهپزشکی شاخه بیماری شناسی گیاهی و تخصص اصلی کنترل بیولوژیک
top